Bài thuyết pháp của Thiền sư Sayadaw U Jotika tại lễ Dâng Y 2014

Tải về (Nhấn nút phải chuột và chọn Save Link as...)