5. Cô đơn
Tải về (Nhấn nút phải chuột và chọn Save Link as...)
4. Ai làm mình khổ
Tải về (Nhấn nút phải chuột và chọn Save Link as...)
3. Đối diện chính mình
Tải về (Nhấn nút phải chuột và chọn Save Link as...)
9. Khổ dẫn đến dứt khổ
Tải về (Nhấn nút phải chuột và chọn Save Link as...)
Trang 18/18 « .. 14 15 16 17 18