Tụng kinh Pali - Bangladesh
Thiền sư Shilananda tụng kinh Pali theo truyền thống Bangladesh
Học kinh tụng Pali
Học tụng kinh Pali Người hướng dẫn: Cô Huyền Nghi
Những bài tụng kinh
Tải về (nhấn nút phải chuột và chọn Save Link as...)
Kinh nhật tụng
Ngày thứ nhất LỄ BÁI TAM BẢO Thỉnh Chư thiên. Xin thỉnh Chư Thiên, ngự trên cõi trời Dục giới cùng Sắc giới; Chư thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền, hoặc nơi hư không; ngự
Trang 1/2 1 2 »