Kinh Đại Điển Tôn (Mahàgovinda sutta)
Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 19. Kinh Ðại Ðiển Tôn (Mahàgovinda sutta) 1. Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Vương Xá, núi Linh Thứu. Khi đêm đã gần mãn, Pancasikha (Ngũ Kế), thuộc giòng
Kinh Xà ni sa (Janavasabha sutta)
Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 18. Kinh Xa-ni-sa (Janavasabha sutta) 1. Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Nàdika (bộ lạc Na-đề-ca) tại Ginjakàvasatha (nhà làm bằng gạch). Lúc bấy giờ, Thế Tôn thường hay tuyên
Kinh Đại thiện kiến vương
Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 17. Kinh Ðại Thiện Kiến vương (Mahàsudassana sutta) Tụng phẩm I 1. Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ngụ tại Upavattana (Hồ-bạt-đan) ở Kusinàrà (Câu-thi-la) trong rừng Sà
Kinh Đại Bát Niết Bàn (Mahaparinibbana sutta)
Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 16. Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn (Mahàparinibbàna sutta) Tụng phẩm I 1. Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Ràjagaha (Vương Xá), trên núi Gijjhakùta (Linh Thứu). Lúc
Kinh Đại duyên (Mahanidana sutta)
Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 15. Kinh Ðại duyên (Mahànidàna sutta) 1. Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trụ tại bộ lạc Kuru (Câu-lâu), ở ấp Kuru tên là Kammassadhamma (Kiếm-ma-sắt-đàm). Tôn giả
Trang 4/7 « 1 2 3 4 5 .. »