Kinh Thanh tịnh (Pàsàdika sutta)
Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 29. Kinh Thanh tịnh (Pàsàdika sutta) Như vầy tôi nghe. 1. Một thời, Thế Tôn trú giữa giòng tộc Sakya (Thích-ca) trong vườn xoài của một gia đình Thích-ca tên là Vedhannà.
Kinh Tự hoan hỷ (Sampasàdanìya sutta)
Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 28. Kinh Tự hoan hỷ (Sampasàdanìya sutta) Như vầy tôi nghe. 1. Một thời, Thế Tôn ở tại Nàlandà, trong rừng Pàvàrikambavana. Lúc bấy giờ, tôn giả Sàriputta (Xá-lợi-phất)
Kinh Khởi thế nhân bổn (Agganna sutta)
Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 27. Kinh Khởi thế nhân bổn (Agganna sutta) Như vầy tôi nghe: 1. Một thời Thế Tôn trú tại Sàvatthi (Xá-vệ), Pubbàràma (Thành Tín Viên lâm), ở lầu của Migà ramàtu
Kinh Chuyển luân Thánh vương Sư tử hống (Cakkavati-Sìhanàda sutta)
Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 26. Kinh Chuyển luân Thánh vương Sư tử hống (Cakkavati-Sìhanàda sutta) Như vầy tôi nghe. 1. Một thời Thế Tôn an trú ở Magadha (Ma-kiệt-đà) tại Matulà (Ma-du-la). Lúc bấy giờ
Kinh Ưu-đàm-bà-la sư tử hống (Udumbarikà-Sìhanàda sutta)
Trường Bộ Kinh Digha Nikaya x. Kinh Ưu-đàm-bà-la sư tử hống (Udumbarikà-Sìhanàda sutta) Như vầy tôi nghe. 1. Một thời, Thế tôn ở tại Ràjagaha (Vương Xá), núi Gijjhakùta (Kỳ-xà-quật). Lúc
Trang 2/7 « 1 2 3 4 5 .. »