Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt (Sigàlovàda sutta)
Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 31. Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt (Sigàlovàda sutta) Như vậy tôi nghe. 1. Một thời Thế Tôn sống ở Ràjagaha (Vương Xá thành), tại Veluvana (Trúc Lâm), Kalandakanivàpa (chỗ
Kinh Tướng (Lakkhana sutta)
Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 30. Kinh Tướng (Lakkhana sutta) Như vầy tôi nghe. Tụng phẩm I 1. Một thời, Thế Tôn trú tại Sàvatthi, rừng thái tử Jeta, vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ, Thế Tôn
Kinh Thanh tịnh (Pàsàdika sutta)
Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 29. Kinh Thanh tịnh (Pàsàdika sutta) Như vầy tôi nghe. 1. Một thời, Thế Tôn trú giữa giòng tộc Sakya (Thích-ca) trong vườn xoài của một gia đình Thích-ca tên là Vedhannà.
Kinh Tự hoan hỷ (Sampasàdanìya sutta)
Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 28. Kinh Tự hoan hỷ (Sampasàdanìya sutta) Như vầy tôi nghe. 1. Một thời, Thế Tôn ở tại Nàlandà, trong rừng Pàvàrikambavana. Lúc bấy giờ, tôn giả Sàriputta (Xá-lợi-phất)
Kinh Khởi thế nhân bổn (Agganna sutta)
Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 27. Kinh Khởi thế nhân bổn (Agganna sutta) Như vầy tôi nghe: 1. Một thời Thế Tôn trú tại Sàvatthi (Xá-vệ), Pubbàràma (Thành Tín Viên lâm), ở lầu của Migà ramàtu
Trang 5/41 « .. 3 4 5 6 7 .. »