Pháp ở mọi nơi - TS Sayadaw U Tejaniya
Hãy chào đón mỗi khoảnh khắc đến với chánh niệm và trí tuệ. (Dhamma everywhere: welcoming each moment with awareness + wisdom).
Buddho - Thiền sư Ajhan Thate
Buddho là một cái gì đó thật tĩnh lặng và mát lành. Nó chính là con đường đưa đến an lạc và bình an – con đường duy nhất sẽ giải phóng chúng ta ra khỏi mọi đau khổ trên thế gian này.
Những bước đi trên con đường - Thiền sư Ajahn Thate
Một điểm giáo lý cơ bản của Phật Pháp là thân và tâm của chúng ta luôn luôn làm việc cùng với nhau, nhưng thân luôn luôn chịu sự điều khiển của tâm. Chính tâm là cái ra lệnh cho thân làm điều này điều nọ, nhưng khi thân rã rời mệt mỏi, thì tâm lại cần phải sách tấn, khuyến khích nó lên. Tâm không nằm dưới sự kiểm soát của hệ thống thần kinh, mặc dù não bộ có thể được xem là một cơ quan trung tâm, đầu não
Trang 4/4 « 1 2 3 4