Xuất gia hay trốn đời?

Yangon 27/8/2009

 


PH con,


Thy đã nhn được thư con và đc nhiu ln lá thư y. Thy rt thương con! Con cũng ging như thy ngày xưa khi mi b ng bước chân đi tìm đo, tht cô đơn và bơ vơ, không biết phi đi v đâu na. Kh nht là cái cnh na đi na đo như thế. Đi thì va chán va s mà s nht là nhng đam mê ca nó cùng vi phin não trong mình d dàng cun mình vào trong mt vòng xoáy khó thoát ca nghip lc mà đo thì chưa thy đâu, chưa biết bước chân tiếp theo s đt ch nào đ đnh hướng cho c cuc đi mình. Thy rt hiu và đng cm vi con bi vì chính thy cũng đã tng phi tri qua nhng năm tháng bơ vơ và đau kh y đ bước chân vào đo, dâng mình trn vn cho cuc đi hướng thượng, thanh cao.


Con thân mến! Đc Pht nói rng s hưởng th đi vui ít, kh nhiu, s nguy him còn nhiu hơn. Nó nguy him vì rt khó thoát con , vì vy ch có vì tò mò, vì mun biết mà hi ko kp đy con nhé. đi có rt nhiu th mình chưa biết nếu dành c cuc đi quý báu và ngn ngi này đ đi biết thì cũng chưa đ đâu, mà nhng th người ta háo hc mun khám phá đu có v m miu c, đ ri dn đến cùng mt ch ging nhau: KH, KH NA, KH VÔ TÂN!


Người đi luôn mù quáng như vy đy, luôn sng trong hy vng v mt nim hnh phúc không bao gi đến. H luôn đui theo hy vng như đui theo mt o nh, luôn luôn mong rng mình s tìm thy hnh phúc vĩnh hng mt ngày mai, mt công vic mi, mt người bn mình s gp, mt nơi mình s đến. H sng như nhng k mng du, đôi mt khát vng luôn nhìn v phía trước xa xăm mà chng bao gi nhìn xung ngay bước chân trước mt mình.

 

Đc Pht nói rng cái dc đi ging hư mt dính lưỡi dao, càng liếm dao càng ca đt lưỡi, hoc ging như 1 người khát nước mà ung nước bin. càng ung càng chết khát. Người đi là như vy, con đã thy ra được phn nào s vô nghĩa ca cuc sng hưởng th khi con lên TP ri đy! Con đã có được nhng nhn xét và quan sát cũng như nhng suy nghĩ rt chín chn, đôi khi làm thy phi sng st bi vì thy chưa bao gi thy được nhng điu đó nhng người tr tui như con. Con rt có duyên vi đo, kiếp trước đã tng tu, kiếp này đi li con đường cũ mình đã tng đi, con s tiến rt nhahn và vng vàng. Thy tin là như thế!


Con , tu là đi ngược dòng đi. Người đi chy theo dc lc, ai cũng đi v mt hướng ging nhau: hc hành, xin vic, ly chng, sinh con đ cái, kiếm tin và tiêu tin, cuc đi trôi qua như bóng câu qua ca, nước chy dưới cu và ri cũng b li hết đ đi đến nm m. Ai cũng như ai, cui đi ri vn c thy kh nhiu hơn vui, vn không hết thèm khát, không hết hy vng, vn bám víu vào cuc sng y đ ri li tái sinh vào 1 kiếp sau vô đnh. Người tu chn mt cách sng khác, ly dc dit phin não, h s dng cuc sng làm người vô cùng quý báu và khó có được này đ làm nhng vic quan trng và ý nghĩa nht: tu tp đ có trí tu gii thoát, đan dit tham sân si đ không bao gi còn phi tr li vi đau kh sinh t luân hi na.

 

Được sng cuc sng làm người là mt điu cc kỳ khó mà hu hết mi người đu không ý thc được và không biết trân quý nó. H sng hoang phí quá. Đc Pht nói rng ging như có 1 khúc g có 1 l nh gia, khúc g y trôi dt khp đi dương, có 1 con rùa mù c 100 năm ni lên mt ln, cơ hi đ con rùa mù y chui đu vào được khúc g kia còn ln hơn cơ hi được tái sinh làm người. Được làm người khó thế đy.

Cõi người là nơi d tu tp nht vì sướng kh, thin ác hòa trn vi nhau. Cõi Chư Thiên quá sung sướng, mun gì được ny nên người ta không có đng cơ tu tp, 4 đường ác đo quá nhiu đau kh, chúng sinh ngu si, tăm ti càng không có cơ hi tu tp gii thoát – làm sao mình có th dy đo cho con chó và bt nó ngi thin được, phi không?

 

Đc Pht nói rng có 5 điu khó được đ có được mt kiếp sng hoàn ho: 1 là được sinh làm người là mt điu khó, được sanh làm người lành ln là mt điu khó th 2, được sinh vào thi có giáo pháp ca mt v Pht còn lưu truyn trên thế gian (như bây gi) là điu khó th 3, được gp và hc hi giáo pháp, y là điu khó th 4, và được xut gia trong giáo php y đ tu tp gii thoát là điu khó th 5. Con đã có được my điu ri h con? Con đã là mt người may mn trong hàng t con người si mê ngoài kia, con có mun mình s tn dng cơ hi cc kỳ hiếm hoi này đ có được 1 kiếp sng hoàn ho, đ không b phí cuc sng làm người không con?


Đi tu được đã là mt điu khó. Tu đúng đường đ đc đo qu là còn khó hơn gp vn ln con . “Làm người mi biết thành người khó, Hc đo mi biết đc đo nan”. Trong bao nhiêu tu s đu tròn áo vuông, hi có my người đi tu vì mun được gii thoát? Hi có my người hiu được và sng được vi li dy ca Đc Thế Tôn? Nht là Vit Nam, điu đó tht vô cùng hiếm lm thay!

 

Đc Pht nói rng đi tu cũng có 7 loi tu: có loi đi tu vì tht tình (có người hi thy: đp trai thế này, không có cô này yêu thì có cô khác, ch vic gì mà phi co đu đi tu cho kh? Thy nghĩ không l trông mt mình ging k tht tình lm sao). Có loi người đi tu vì trn n, có loi đi tu vì trn nghĩa v, có loi vì tham li lc mà đi tu (loi này cũng không ít, thy biết có trường hp nhà 6 người đi tu vì đi nghèo quá, vào chùa va nhàn h, va d kiếm), có loi ham mun s cung kính ca thế gian mà đi tu, có loi đi tu theo truyn thng vào chùa t nh chng có đng cơ gì, ri rng c đi như vy.

 

Loi người đi tu chân chính và cao thượng nht là đi tu vì đc tin. Xut phát t đc tin trong sách vào Pht – Pháp – Tăng, vào con đường gii thoát chân thin mà Đc Pht và các v Thánh Tăng đã tng đi, t đc tin vào người cha, t nim tin rng chính bn thân mình cũng có kh năng đt ti gii thoát như Đc Thế Tôn và Chư Thánh Tăng mà người y xut gia, t b gia đinh, sng không gia đình đ dành trn vn tâm sc và nhng năm tháng ngn ngi ca cuc sng làm người đ hin thc hóa lý tưởng cao đp y. Người y xut gia vì li kêu gi ca Đc Pht, nhng li tha thiết nhit tâm mà ngày xưa thy đã tng ôm p và hc thuc lòng trong nhng năm tháng đy khó khăn, dt b cuc đi cơm áo go tin đ làm mt nhà sư không gia đình:

“Cuc sng gia đình đy nhng trói buc, con đường đy nhng bi đi, cuc sng xut gia phóng khoáng như hư không. Tht rt khó cho nhng người sng trong gia đình có th sng theo Phm hnh hoàn toàn đy đ, hoàn toàn thanh tnh, trng bch như v c, vy ta hãy co b râu tóc, đp áo cà sao, xut gia t b gia đình, sng không gia đình”

 

Con , vi nhit tâm mong cu gii thoát, vi đng cơ sng cuc đi xut gia cao thượng, con người có đc tin t b cuc sng gia đình đ khoác trên mình tm y tu s, tam y nht bát, và bt đu mt cuc đi mi đy khó khăn và th thách. Tm y không làm nên tu s. Bước chân vào cuc sng y con s hiu được rng đ xng đáng vi tm y cao quý y không phi là chuyn d, đ tìm được hnh phúc đích thc ca cuc đi xut gia không h đơn gin đâu con . Mt trong nhng th thách đu tiên nhng con người xut gia vì đc tin trong sách s phi chm trán là: con s sm nhn ra mt sư tht đau lòng là cuc sng trong chùa kia cũng đi chng kém gì đi. Nó cũng là mt o nh, mt bong bóng nước phù du, v tan ra trước khi ta nm được, bi vì tt c chúng ta đu ôm p trong lòng nhng ước mơ, nhng lý tưởng và mong s tìm thy chúng khi rũ sch bi đi ngoài kia đ bước chân vào cng chùa, nơi chn thánh thin, thanh cao mình hng ngưỡng m. Đa phn con người ta b ngã gc ngay trn m màn này, nói chi đến đo qu cao xa kia. Phn đng thì v mng, k lâu người chóng quay ra đi đ chng bao gi tr li, thm chí vĩnh bit luôn con đường hướng thượng và tâm hn trong sáng, chân thin ngày nào b ng bước chân vào chùa. Thế nên có nhiu người đã tng tu trong chùa nhiu năm khi quay tr li đi còn xu xa t hi hơ c người đi, bi vì h đã vt là vt hết, k c gii hnh và thin tâm vn là cái neo đ đi nương ta. S còn li buông xuôi theo cuc sng tm thường quanh ch li – danh, đ bi thi gian đng khuôn thành mt k đi tm thường, vô v trong b y tu s nht màu.


Vì sao? Vì con người ta ch quen đng nhìn xa xa, ngưỡng m s thanh cao thanh sthin ca nhng nhà sư kia mà không hiu được rng h cũng là con người, màu y không th nào bt kín được ô nhim trong tâm. Và vì sao na? vì h không gp được chánh pháp, không biết nương ta vào pháp. Khi đã đ duyên lành đ gp được chánh pháp, gp thy chân tu và đ nhit tâm đ thc hành pháp, h s bám víu vào hình thc, vào lý tưởng mình t v ra trong tâm na. Đi hay do không phi nơi mình , không phi b qun áo mình mc trên người hay c vic mình đang làm na. Đi hay đo là do tâm mình, con .


Tu là đi ngược dòng đi, không ch là dòng đi xô b ngoài kia, mà c là nhng dòng suy nghĩ, thói quen ô nhim, h lit trong tâm mình đang tng ngày, tng gi rình rp, d d lôi mình đi xung. Sng cuc đi xut gia chúng ta luôn phi la chn, nhng s la chn đy khó khăn: chn gi gioi hay buông xuôi, chn chánh nim hay d duôi, chn thc sm hay dy mun, chn ăn ngon nhàn hà hay chn biết đ, gin đơn, chn theo đi hay theo Pht. và la chn là đau kh.

 

“Đường này đến thế gian, đường kia đến Niết Bàn, Tỳ kheo, đ t Pht, phi ý thc rõ ràng” (Kinh Pháp cú)


Đc Pht nói rng đi ch có 2 loi đau kh: th nht là kh dn đến dt kh, và th hai là đau kh dn đến đau kh hơn. Nếu không chn loi này, nht đnh phi nhn ly loi kia. Ti sao làm người li tu được đ thành Thánh nhân mà con chó li không th làm được? Bi vì con người có quyn được la chn, còn con chó thì không, nó b nghip trói buc quá nng, ch biết sng theo bn năng sinh tn. Tiếc rng người đi tht mù quáng, h không biết và không thèm s dng đến cái quyn li quý hiếm này.

 

“Gieo mt suy nghĩ, bạn s gt được 1 hành đng; gieo mt hành đng, bn s gt được 1 thói quen; gieo mt thói quen, bn s gt được mt nhân cách; gieo mt nhân cách, bn s gt được 1 s phn”.

 

Con thân mến, gieo cái gì đây h con??


Mi khi có cơ hi, thy luôn luôn chn gieo chánh nim, gieo suy nghĩ chân chính, gieo t bi, gieo đc tin, gieo tinh tn…gieo tt c nhng thin pháp gì có th gieo được. Tr khi do nghip trói buc, do phin não, nhim ô ni lên quá mnh tước mt ca thy quyn y thôi, và nó vn còn thường xuyên cướp quyn ca thy tng gi, tng phút như vy đy con . Và thy thì hoàn toàn đơn đc, cũng như tât c chúng ta đu luôn luôn phi đơn thương đc mã mà chiến đu vi phin não trong tâm mình. Vũ khi duy nht ca thy ch là s kiên nhn, người đng dy cui cùng mi thc s là người chiến thng.

 

Đc Pht nói rng: vũ khí ca k cướp là sc mnh, vũ khí ca ông vua là quyn lc, vũ khí ca đa tr là tiếng khóc, vũ khí ca người đàn bà là mm mép, vũ khí ca người trí là kiến thc còn vũ khí ca người tu hành là s kiên nhn. Kiên nhn vi khát, nóng, bc, vi rui mui, vi li chê bai ph báng ca thế gian, kiên nhn vi mi th không theo ý mình và quan trng nht là kiên nhn vi chính mình, đưa tâm v vi chánh nim c ngàn ln mi ngày, kiên nhn vi thi gian, kiên nhn vi ngay c nhng phin não và nhng trng thái tâm bt thin trong mình, có nhng lúc thy chng th làm được gì c ngoài vic kiên nhn ngi ch cho cơn bão đi qua. Và bão vn còn nhiu, còn d di lm con .

 

Thy không ch là mt nhà sư mà còn là mt con người. Thy không phi là hoàn toàn thánh thin và thanh cao như con và nhiu người vn tưởng và hy vng, dù rng thy vn đang ngày mt thánh thin thanh cao hơn tht! hãy nhìn thy như con người thc s ca thy ch đng như mt tượng đài trên cao con nhé! Kh lm, thy chng mun làm xi măng vôi va đâu con…


Vi nhng người thiếu kiên nhn thì thi gian là k thù, còn đi vi người kiên nhn thì thi gian li chính là đng minh. Con đang rt cô đơn và bơ vơ, thy biết, vy thì hãy ly thi gian làm bn cho mình. Hãy kiên nhn con , con còn c mt cuc đi trước mt. Hành trình tâm linh là mt hành trình đy gian kh và lâu dài, càng chun b k bao nhiêu thì càng an toàn by nhiêu. Đng vì bun chán cnh gia đình, đng vì mong cu sm thoát ly cuc sng y mà vi vàng xut gia ko s làm hng c đng cơ trong sáng ca mình con . Nếu con xác đnh mình s trn đi đi theo con đường cao thượng này, thì nhng ngày tháng ngn ngi trong gia đình hin nay tht là quý giá ch con. Con hãy tranh th gn gũi m cha, anh em, yêu thương h và làm được điu gì tt cho h thì làm. Sau này khi xut gia ri con s thy mun làm được điu đó không phi lúc nào cũng được đâu. Con nên bt đu chun b dn v tâm lý cho gia đình và cho chính con na.

 

Cuc đi xut gia rt gian kh và bt đnh, vô s điu trái ý nghch lòng. Nếu không có đng cơ xut gia chân chánh, không có đc tin vng vàng vào con đường mình đã chn la, không có ngh lc và quyết tâm thì chúng ta có th gc ngã bt c lúc nào. Tt c nhng điu đó đu trong tâm mình c, ch không phi bên ngoài, chùa chin, bn đo hay thy t. Con phi xác đnh rõ mình s phi t nương ta vào chính mình, tt c nhng điu kin h tr bên ngoài là do tùy duyên và tùy phước đc ca mình – nó có th không như mình mong đi đâu con. Con xin phép cha m đi được ri, chc bây gi đã có kết qu thi và phi xác đnh là mt mt thi gian, có th tương đi lâu thì mi được cha m chp nhn. Điu này còn ph thuc vào thành tâm và quyết tâm ca con na, ch khi cha m thy con thc s quyết tâm và vng vàng đc tin vào con đường con t nguyn la chn thì mi đng ý con .

 

Xut gia và tu tp cho tht tt ri sau này tùy duyên mà hóa đ cho cha m, đó là cách báo hiếu cao thượng nht mà ch nhng người trí đc mi làm được. Đng mong s thay đi được b m hay thay đi cách sng, li suy nghĩ ca bt c ai, h b trói buc bi sc mnh ca nghip lc, nhng gì ta làm được tht nh nhoi – hãy thay đi bn thân mình trước, đó là cách tt nht đ đ đi, con .


Trong thi gian này, con hãy tranh th đc Tng kinh (Kinh Nguyên Thy do HT Minh Châu dch) gm 5 b: Trung b, Trường b, Tương ưng b, Tăng chi b và Tiu b, hơn 30 cun, chc phi 3-4 tháng mi xong. Lên chùa mượn sư Pháp Thông y. Phi đc kinh đin nguyên thy y, con mi có được nn tng cơ bn đ đi tiếp được – điu này rt quan trng, con c gng làm nhé, có điu kin thì hc thêm tiếng Anh đ sau này sang Miến Đin tu hc, nhưng nếu thy xô b quá thì thôi.

 

Theo thy, nếu được gia đình đng ý, con có th sang Miến Đin tu hc lâu dài, tp thin, hc tiếng Miến và pháp hc bng tiếng Pali. Con còn tr, đang có sc hc nên va hc va hành cho tht vng ri hãy v VN. Chuyn này khi nào thy v s bàn vi con, nếu lúc đó con vn còn nhit tâm xut gia tu tp. Còn bây gi hãy tp hnh nhn ni và t bi ngay trong gia đình, mài chí xut gia và chun b kiến thc Pht pháp cho tht k đi đã. Đng đc lan man kinh đin Bc Tông, hãy nghiên cu k kinh đin và sách v Nguyên Thy con nhé.

 

Cui năm, có th trước Tết, thy v s liên lc vi con. Thy tin con s là mt người con xut sc ca Đc Pht. Hãy can đm, vng tin và ngh lc lên con nhé. Thy chúc con được mi s bình an.
 

Vi rt nhiu tình thương ca thy.
 

Thy Tâm Pháp