Bơ vơ

"Mình thc s mong mun gì t cuc đi, mình mun sng cuc đi mình như thế nào, ý nghĩa ca cuc đi là gì?" Đó là câu hi trong bc thư v hnh phúc và kh đau mà con va nhn được. Thy ơi! đó cũng là mt câu hi ca cuc đi con mà con thy con chưa có câu tr li. Nghe li thy ch dy con ch biết quan sát tâm mình ngay hin ti, hiu tâm mình hơn (mà chc con cũng chưa th hiu hết tâm mình na), trong đâu đó bài ging ca thy gi con có nghe thy nói mt câu rng hãy chú ý đến hin ti tương lai thì hãy đ nó t lo cho nó, không cn mình phi lo, nếu mình nghĩ và lo quá nhiu cho tương lai thì mình đang t phá hng cái tương lai đó, tt nht là mình nên tp trung tt cho hin ti. Con thy rt chính xác, nhưng ri con cũng không biết cuc đi mình ri s như thế nào thy à. Vì cuc đi vô thường lm, trong khi đó con thy con chưa làm vic gì có ý nghĩa c ...

Đi làm
ư, có tin do bn thân làm ra ư, hnh phúc t tình đôi la ư, hưởng th vt cht ư, chy theo thú vui vô nghĩa ư...., con đã dn thân vào đó, và con thy con có nim vui đó, có th nó còn che m mt con na, nhưng ri con thy nó không n đnh thy ơi, và con cm thy nó không phi là con. Vy mà gi con c phi chy theo nó mà ch biết nhìn nó, nhìn nó mt cách đau đn, con mun thoát ra nó, mun được t do tung cánh đi đến vi tâm mình hơn, nhưng không hiu sao con chưa làm được, có ai đó nói con chưa đ duyên, hãy đi đúng thi cơ, duyên đến thì mi chuyn s đến như trái tim con hng mách bo, nhưng Vô Thường thì sao thy ơi?

Con 20 r
i, và con thy con đã già đi rt nhiu, thi gian vi con đang tr nên cc kỳ lãng phí, con thy nó trôi đi vùn vt mà trong khi mình thy nó là vy đó mà không biết phi làm gì, ch ngi đó, nhìn tri, nhìn người, nhìn li mình ... con đang làm gì đây, c nghĩ mãi thế này được gì không, không được gì c, nhưng con không biết phi làm gì c thy ơi. Con thy con đang như rơi t đ cao cao lm mà không biết sng chết thế nào. Và con chp nhn mình thy à.

Ch
p nhn nhng gì đang là, chp nhn hc, và làm hết mình. Nhưng con li thy nó không phi là con. Con thy con có tha mãn đó, có thy vui đó, nhưng nó như con gió thong qua thy à. Ri ngi li mt mình con li thy cuc đi con vô nghĩa quá. 20 năm ri, vi ai đó có th đó ch là la tui mi bước vào đi, và đó cũng là mt cái tui còn tr lm, còn non nt lm, còn nhiu th đ khám phá lm, và con nhiu thú vui đang ch đi lm, nhưng vi con thì nó tht là dài và con thy mình như đang rt già, sp chết đến nơi ri y...

Con g
n thi tt nghip ri thy ơi ... 4/7 này con thi tt nghip ra trường ri mà gi con chng biết con thi môn gì đu tiên, thi tt nghip ra trường vi ai đó như là qu t, khiến h lo lng và đu tư rt nhiu , còn con li thy tht bình thường, không có gì cho mình phi lo c, nhưng con đã có phương châm là làm gì phi làm hết mình, ri khong trước đây 2 tun con có lên trường ôn thi con cũng c gng hc lm, nghe ging rt k, và nghĩ mình có th đu... Nhưng khi không đi hc ôn thi na mà nhà thì con thy chán lm, không có mc đích đ hc thy , ri gi con vn chưa vào đâu c con thy cc kỳ mt mi phi như thế này, làm sao con chp nhn đây thy ơi. Nghĩ ti cnh ko tt nghip ra trường được, ri s ra sao, đi không xong mà đo cũng chng vào đâu, con thy hoang mang lm, con nghĩ nhiu quá phi không thy, nhưng đó là suy nghĩ khó khăn nht hin gi ca con...

Nghĩ th
ế nào thì dù có tt nghip ra trường đi làm ri thì được gì ch thy ơi, con đang tham lm và con s kh lm, con thương mình lm, con thương mình ch là con mun con được hnh phúc, cái hp ca 1 người tu y, và con s kh là s cái kh ca thế gian và s mình có tu được không, con thương mình ch là tham quá nhiu, đúng không thy, nhìn được như vy con thy vô cùng đau đn, con người ta không có gì là tt c, lúc nào cũng nghĩ cho mình, mình mình mình và ch có mình, dường như con đang rơi vào cái trng thái bi quan không li thoát phi không thy? Cái mà con thy con bây gi là con chưa thc rõ tâm mình, chưa biết cách nhìn nhn nó như thế nào, chưa trí tu....

V
i con Hnh phúc thế gian có đó, nhưng nó ch thoáng qua như con gió mùa xuân m áp ri li đến vi gió đông lnh lo khiến con người ta tht cô đơn, cô đơn giưa vô vàn suy nghĩ cùng vi nhng ni đau ca s tht mà tht cht ni đau y do chính bn thân mình to nên, vô thường, kh, và cái ngã không bao gi thường, nó làm con đau đn quá, phi chp nhn thế nào đây thy ơi? Con mong thy cho con li khuyên lúc này, trong vic hc con phi suy nghĩ như thế nào đ tích cc hơn, mc dù con không biết phi tích cc đ làm cái gì na và con phi làm th nào đ tìm ra ý nghĩa cuc đi mình đ vng đc tin hơn... Con mong tin thy, con chúc thy luôn có nhiu sc khe!

Con PH!

Con thân m
ến,

Đc xong bc thư ca con, thy thy thương con rt nhiu. Nhng gì con nói vi thy bây gi cũng là nhng điu con đã trăn tr nhiu năm qua, cũng như thy đã tng đau kh như thế sut thi tui tr, lc lõng gia đường đi đ hướng đến mt nơi nào đó mơ h, xa lm mà mình chưa biết - nhưng nht đnh phi đi. Bi vì cuc đi này qu tht là vô nghĩa và đau kh đi vi nhng con người trí tu, sâu sc không cam chu chp nhn cái o tưởng phù phiếm mà thế gian khoác lên cuc đi, nó không th che đy được bn cht đau kh và vô nghĩa y.

Nh
ng li thy khuyên người khác không chc đã phù hp vi con, không phi bi vì nó không đúng mà vì vn đ ca con hin nay khác vi vn đ ca h. Con người bình thường ít có ai thy ra được nhng điu đó, và ít ai có đ s sâu sc và trưởng thành đ nghĩ đến điu đó. Nhng điu này con đã trăn tr t lâu, t trong vô thc, nhưng đến bây gi, sau nhng thi gian chiêm nghim và tri nghim thc tế, nó mi đ duyên đ to thành sc ép bt phá khi vòng si mê.
Đi
u đau đn nht là cuc đi tht vô nghĩa mà vn c phi làm nhng vic vô nghĩa y, không biết con đường nào thoát ra. Không phi mình không có kh năng làm được nhng vic người đi đang phn đu, nhưng bi vì mình luôn thy trước nó là vô nghĩa. S vô nghĩa qu là khó chu đng.

Đ
c Pht nói: Ta đã nếm v ngt ca các dc (các thú vui), ta hiu được ni kh và s nguy him ca chúng và ta cũng thy được s xut ly khi chúng. Không hiu được v ngt ca cuc đi thì chúng ta vn còn mãi khao khát, say mê mù quáng vì o tưởng; không thy được v ngt thì cũng chưa th thy được s đau kh và nguy him đi kèm; ch khi thy rõ bn cht đau kh, vô nghĩa ca nó thì mi khi lên tâm nhàm chán và xut ly, ước mun thoát ra khi tt c nhng điu vô nghĩa y. Đó là đng lc vô cùng mnh m và rt chân chánh đã đưa thy "co b râu tóc, đp áo cà sa, xut gia t b gia đình, sng không gia đình" cho đến ngày nay đy con . Đc Pht, chư Thánh tăng và tt c nhng người tu hành chân chánh đu có được sc mnh y, xut gia và tu tp nh đng lc y.

Con đang có đ
ược sc mnh tâm linh vô cùng cn thiết và quý hiếm y con biết không. Sc mnh y đang hi t li, đang ngày càng mnh lên theo năm tháng khi con dùng chánh nim tnh giác đ soi chiếu tâm mình, hiu biết cuc đi, đ trí tu ngày càng trưởng thành và chín mui. Nó là balamt, là ci ngun ca sc mnh tâm linh, là cái s đưa con đến b gii thoát. Con hãy đ nó t nhiên, hãy hiu nó và s dng nó ch đng nhìn nó như mt cái gì đang hành h và làm con đau đn.

Con không c
n phi gii quyết mâu thun gia vic vn phi làm nhng vic vô nghĩa trong khi thy nó là vô nghĩa và tương lai là vô nghĩa, dù kết qu công vic đó thế nào. Nếu bn thân nó là vô nghĩa thì vic gì con phi quan tâm đến kết qu, vic gì con phi quan tâm đến nhng vic mình phi làm vì trách nhim. Con làm, nhưng tâm con không đy. Con làm đ thy, đ hiu, đ sâu sc và đ can đm. Nhng điu vô nghĩa cui cùng ta đang làm đ bt đu bước sang mt cuc đi mi đy ý nghĩa, cuc đi thc ca mình. Tt c đu đang là nhng pháp giúp cho con ngày càng trưởng thành hơn và đy đ duyên lành hơn đ vng tin tiến bước trên con đường cao thượng mà Đc Pht đã tng đi thôi mà.

Con không nên suy nghĩ nhi
u na, nhng điu con cm nhn thy rt hiu, rt đau kh, ni kh ngoay ngot tht khó nói, khó chia s, ni đau đn theo mình 24/24h y trước kia thy đã tng tri qua. Và, bây gi nhìn li, thy biết ơn nó vô cùng, biết ơn tt c mi hoàn cnh và mi con người khi y đã giúp cho mình nhìn nhn rõ ràng bn cht ca cuc đi và nuôi ln ngh lc và chí hướng thoát kh.

Mu
n thoát khi đau kh chúng ta phi hiu được đau kh, mun hiu được đau kh chúng ta phi chp nhn đau kh. T đau kh y chúng ta mi trưởng thành và vượt lên trên đau kh. Đau kh có ý nghĩa ca nó, đng t chi nó, mà hãy thanh thn đón nhn nó đ hiu được nó con .

Cái làm con đau đ
n không phi là vic con nhìn nhn ra bn cht vô nghĩa ca cuc đi, mà là vic con trăn tr tìm mt li thoát, mt con đường vượt qua nó. S bơ vơ, lc lõng, cô đơn và mt phương hướng làm mình đn đau khc khoi, mt con đường nào đó, mt s thôi thúc t trong vô thc, t nhng kiếp quá kh xa xăm..mt cái gì đó tht mơ h, mt con đường không biết trước... S không chc chn, không t tin, s bt trc và biến đng, s lo s phi dn thân vào mt con đường m mt khi mà sau lưng không còn đường tr li, khi mà con đường cũ ch toàn là nguy him và đn đau...Nhng điu đó mi là nhng điu khiến con dn vt, đau kh và bế tc.

Th
y hiu con, đó là mt hành trình tt yếu ca tt c nhng con người trí tu trên con đường thoát kh. Hãy dũng cm và tin tưởng lên con. Đc Pht, người Cha ca con, ca thy, là người đã tng đi trên con đường đó, và theo sau người là vô s v Thánh tăng, vô s con người đang ngày đêm tiến bước. Con đường đó nht đnh s đưa con thoát mi kh đau, đ đến vi mt bến b bình an tuyt đi và vĩnh vin, mt nơi chn an toàn. Con hãy đt hết lòng tin và Đc Pht, vào Tam Bo, vào con đường cao thượng đó.

Con đ
ng nghe ai c. Con hãy lng nghe bn thân mình thôi, tâm con đang ch cho con con đường đi đúng nht. Con người bình thường, k c nhiu người tu hành thi nay, đã my ai có đ tư cách đ ch đường cho người khác, trong khi chính h còn đang mê m, ln ln na đo na đi. Thế nào là đ duyên? Duyên thì vô s, duyên bên ngoài đâu có quan trng bng duyên bên trong. Con người ta chưa th bước chân vào cuc đi tu hành chân chính nếu như bên trong h chưa xng đáng vi điu đó. Cái duyên h nói đó ch là nhng điu kin thun li v vt cht, xã hi, nơi ăn chn , v s đng thun ca người khác....toàn là nhng điu nông cn và vn vt, ch đâu phi là cái tâm mình như thế nào, trình đ phát trin tâm linh và trí tu ca mình đến đâu...

Đ
ng o tưởng v cái hnh phúc thế gian tm thường và la đo đó na, khi dt b mt o tưởng bao gi cũng đn đau con . Mình không mun đau đn, không chp nhn đau đn thì nó li càng đau đn hơn. Nhưng đó là s đau đn gii thoát tâm mình, mt cái gì đó phi tan v đi đ cho mt cái mi thành hình, tan v bao gi chng đau đn và xáo trn h con, nht là nhng th mình đã dính mc, đã ăn sâu vào tâm khm mình t lâu đến thế. Bây gi là lúc phi chia ly vi o tưởng, và hy vng đng bao gi tái hp, duyên đã đ ri con . Bây gi mi s cũng chng còn ph thuc vào mình na đâu, chng còn la chn na đâu. Dù con có min cưỡng ép mình la chn theo cách nào đi na thì duyên nghip vn phi đưa con v nơi y, v đúng vi nhân duyên ca nó. Bn thân thy nghĩ li ngày y, cái ngày thy chia tay vi cuc đi thế tc đ dn thân trên con đường vô đnh, thy thy mình chng la chn được gì, tt c nhng gì thy đã làm trong nhng kiếp quá kh và trong kiếp sng này đã la chn thay cho thy ri. Thôi, hãy thanh thn con , duyên nghip đang đưa con đến nơi cn đến, đến nơi mà bao kiếp sng con vn hng hướng đến. Hãy đt nim tin trn vn vào con đường y, sau này con s phi tri ân nhng gi phút này đy con.

Tr
ước mt hãy hoàn thành nt phn s ca mình đi, cũng ch còn my ngày na thôi, con hãy thi cho xong đã. Đng nghĩ ngi nhiu, nhng gì thy nói là đã quá đ, thy đã nghĩ h và nói h lòng con ri. Hãy sng trn vn vi hin ti, đng nghĩ đến ngày mai, vic gì cn làm, hãy làm vi s thanh thn như nhng phn s cui cùng mình phi hoàn thành, vì người khác. Ngày 13/7 thy vào, thy trò mình s gp li. Con hãy vng nim tin, dù sao con cũng có thy bên cnh, khi xưa thy bơ vơ mt mình gia cuc đi tà kiến, đau kh và bơ vơ đến dường nào. T nay đến ngày y con chng cn phi nghĩ ngi điu gì na, nghe không. Đng băn khoăn chn la, đng hoch đnh, tưởng tượng ra mt điu gì trong tương lai na. Con đang trên mt con thuyn không lái, đang xuôi dòng đưa con đến mt b cát êm đm vi nhng cánh đng lúa xanh mướt chân tri, đến nơi bình an và hnh phúc, không còn cô đơn, đau kh...hãy đ dòng nước đưa con đi, hãy thanh thn ngm nhìn, cuc đi đang xoay hướng đ mang đến cho con mt con đường tt đp... bình yên và thanh thn con nhé!

trên con đường chân phúc y, con luôn có thy bên cnh. Phía trước Đc Pht đang nhìn thy trò mình cha chan tình thương vô lượng,con có thy không? Nào, hãy mm cười và can đm lên con.

G
i ti con rt nhiu tình thương trong lòng thy.

Th
y