Cuộc sống của chúng ta phụ thuộc vào chất lượng tâm của chính chúng ta. Chất lượng của cuộc sống là sự phản ánh của chính nội tâm chúng ta, thực ra cuộc sống thực tế của bạn là do bạn tự tạo nên theo cách riêng của mình.