Hãy sống với nhân và để lại quả cho đại luật vũ trụ vận hành. Hãy đi qua mỗi ngày trong sự chiêm ngưỡng thanh bình.